علي جهانگيري

گم

 

 

همیشه در حال گم کردنی

گوشواره هات

دسته چک

حتی کوچه ی  خانه مادرت

مرا ببر در جایی از تنت پنهان کن

پیدایم نکن !