تمام می شود اين جا

تمام مي شود اينجا <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ـ گلي ،

ـ كه جرعه هاي تن اش ،

ـ قنات هاي گمان بود

و گم شده بود 

در هجوم گيسوي چيزي

قنوت مي خوانم

و صبح مي شود اينجا

در اين گمان عقيق

زمردي است گمانم

و اژدها0000

و من كه پيكري از زهر هاي بيدارم                                                                                      علی جهانگيری

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید