كيومرث سليمانيان مقدم

دوست داشتنی ترين واقعه ی نينوا برگ است

در حرف هايی از شاهرود  من و باد

سمت باد

              موكول به بعد اينجا

سر

     بلند ترين بخش خون

     بلند ترين بخش سنگ

و سنگ به خاك

      كه محرمانه ترين بخش ديوار است

اگر ديوار عمود به خودش

و خودش به من

حالا

اين باد

در زاويه ی مورد علاقه ی من

                                      گم شده

 

                                                        كيومرث سليمانيان مقدم

/ 1 نظر / 23 بازدید
سیمرغ عشق

سلام و درود فراوان بر شما ... درود بر شما ... يا حق !