امشب ضخيم و نرم

 

 

هر چند شير سپيد نبود

امشب ضخيم و نرم

در مربع ساکت

باد نقطه نقطه صفر می شود

مسدود می چرخد

چرخ مربع پير

در شب های يک پا

چراغ بيرون است

با اين وجود عزيزم

ساقی به نور باده

امشب ضخيم و نرم

زانو های متروک باد

کودک  در نوازش گم

و آبشار و شير

در شب ضخيم

نقطه نقطه صفر

 

                                           به مهرک و ساقی به نور باده برافروز جام ما

/ 2 نظر / 25 بازدید
mehrak

................