علی مومنی

به شرط آنکه نرویی گلی

 

و رودخانه ، به شرط آنکه به دریا نریزی وآب

 

به شرط آنکه در اطراف گل نگردی و باران

 

به شرط آنکه نباری

 

نبار  !

 

نبار و نریز و نگرد

 

حیف از سکوت نیست

 

که مسموم از صدا کنی

 

 

 

 

                                         علی مومنی

                                      

                                 گرگان      09/04/1388

 

 

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
مهشید

از دوزخ و بهشت و فرش و عرش برمي‌گذری و دايره‌ی حضورت جهان را در آغوش مي‌گيرد. نام ِ تواَم من به ياوه معنايم مکن!

کاش میگفتی نبار و نریز و نرو (یعنی رویش نکن )غیر از این عالی بود .