روايت فتح

((روايت فتح))

كات ، آخرين برداشت

زمان برفي گرگ ها

نزديك تحقير مي افتم

شبكه اي براي تقديس استنلي كوبريك

شبكه ي گالوانيزه

و سيگار برگ اورسن ولز ساقه مي دهد

هنگام پيش گويي نوسترا داموس

سيگار برگ تنها  ساقه مي دهد

و بعضي ها دوست دارند

پيش بيني شوند

ريگ درشت در كفش هايم

صدايم را مي جود

بادبان را بكشيد

ملوان در صفحه ي تلويزيون

فاتحانه لبخند مي زند

و دريا در آشپزخانه

سيب زميني سرخ مي كند و دعا مي خواند

دعا را به سينه ام سنجاق مي كنم

كربلاي پنج و شبكه ي دو

با هم مور مور مي شوند

من و شبكه با هم شهيد مي شويم

وقتي اورسن ولز

سرگرم  ساختن نوسترا داموس بود

كات ، سر خط

                  

                                                                         زمستان 83   

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید