محرمانه

شياطين رودخانه ي تلخ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هواي نيمه شب خداوند

در نجف

و كوچه اي براي خواستگاري

دربغداد

درجه خلوص

روي زبان دوشيزه

به همين سادگي

گيسوان نامشروع ستاره اي

شانه مي خورد

خيلي ساده

پنكه ، سفيد برفي مي شود

كوشش 0000

براي تبديل عسل

به زنبور

شياطين مهرباني

متاليكا ، كنكورد

آفتاب مكعب

در تيتر اول روزنامه

گوسفندها ، كاملا محرمانه

 

/ 0 نظر / 25 بازدید