چه کسی ؟

پايين ماسه زار

گنجشگ و مرگ

بر روی من قدم ميزنند

سال هايت را جمع کن

در خاک های گلدان خشک

پرنده ساعتش را کوک ميکند

تيک تاک

تکيه بر عصای سليمان

روی شانه های تنبل

زن روسری اش را می بخشد

شن  پرنده ی پهنا

شن  آرزوی زن

شن  تيک تاک

وحشی ترين تشنگی

فنجانی خالی را بزرگ می کند

پايين ماسه زار دروغ نمی گويم

چه کسی ؟

جز گنجشگ و مرگ......

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
علی مومنی

خسته نباشی شعرهایت را از هر کدام یک دانه بر روی وبلاگ بریز و همچنین دانگ قلم را تو پر کن