مي جويم از گم

                -  بسياري

 نه دگمه هايي كه مي گشايم

  از بينايي سنگ

 وهم سياه مي خواهمت

  از گمان ،

 از پيراهن .

گم ،

 - كه پيدايم كني .

         

/ 1 نظر / 21 بازدید
م- رنجيده

سلام مهربان و گرامي ============ ما همواره اراتمند هستيم و دوستدارتان.... ====================== درون ذهن كوچه‌هاي مه‌گرفته‌ي پريده رنگ در نگاه بي‌نگاه سايه‌هايشان هنوز بوي سرخي و كبود يك قناري سياه نقش بسته است ================================= ...........منتظرم.